Select Page

Sashimi Deluxe

$27.50

18 pieces of sashimi